Teamontwikkeling

Samenwerken is een noodzaak en tegelijkertijd is het een van de moeilijkste opdrachten voor een team.

Want, wat is een team eigenlijk? Een stel (aanvankelijk) voor elkaar vreemde mensen, die allen een verschillende achtergrond hebben. Die verschillen in hun talenten, capaciteiten, drijfveren in hun werk, hun wensen en verlangens. Ieder met zijn blinde vlekken, zijn frustraties. Soms wordt een dergelijk gezelschap, net enigszins gewend aan elkaar, geconfronteerd met een fusie of een reorganisatie. Er moet afscheid genomen worden van het oude evenwicht en de organisatie, het bedrijf verwacht nieuw elan. Ga er maar aanstaan.

Ik kan er ook een positiever verhaal van maken. Mensen zijn van oorsprong sociale wezens. Met een verlangen tot het vormen van zinvolle en goed werkende relaties. En een verlangen zich te verbinden met een doel, een missie.

Teamtraining

Teams melden zich aan (of worden aangemeld) voor een teamtraining voor diverse doelstellingen. Ook hier wil ik graag van te voren goed weten wat de aanleiding, de wens, het verlangen, is om een training te willen. Een intake met in ieder geval de leidinggevende of P&O is daarom nodig.

Mogelijk besluiten we in overleg tot een andere interventie dan een of meerdere 'heidagen'. Een training van een team is dan ook altijd maatwerk.

Voorbeelden van problemen van een team of leidinggevende van een team:

Voorbereiden op de toekomst

Maar het hoeft niet altijd crisis te zijn. Een teamontwikkelingstraject kan ook helpend zijn voor goed werkende teams en afdelingen. Het kan zijn dat het team goed samenwerkt, maar dat er behoefte is een nieuwe kwaliteitsslag te maken. Of er moeten plannen gemaakt worden om beter op de toekomstige ontwikkelingen voorbereid te zijn.

Ik werk in deze trajecten vanuit theorieën uit groepsdynamica en systeemtheorie en als de situatie in de groep dat toelaat, met dramatechnieken.

Meer weten?

Bel 06 54 98 15 30 of stuur een e-mail naar info@lex-mulder.nl