Voicedrama

Voicedrama is in de jaren negentig door mij ontwikkeld als een synthese van psychodrama en Voice Dialogue. In deze methodiek wordt de psychodramamethode toegepast vanuit het theoretische kader van de Psychology of Selves.

Je binnenwereld, alle stemmen, die een rol spelen bij de door jou ingebrachte vraag, krijgen, gespeeld door andere groepsleden, een eigen plek in de ruimte. Je krijgt de gelegenheid om als het ware door je eigen binnenwereld te bewegen.

Voicedrama is een dynamische aanpak voor het vergroten van inzicht in de achtergronden van ineffectief en effectief gedrag en het letterlijk eigen maken van nieuw gedrag.

Ook individueel, in coaching en therapie werk ik met voicedrama.

Meer weten?

Bel 06 54 98 15 30 of stuur een e-mail naar info@lex-mulder.nl