Organisatiedrama

Organisatiedrama is een variant van psychodrama. In psychodrama en voicedrama staat één hoofdpersoon centraal met vragen rond het eigen functioneren en eigen dilemma’s. Organisatiedrama houdt zich bezig met vragen rond organisatieprocessen en -systemen.

Je verwerft bijvoorbeeld inzicht in waarom in een organisatie bepaalde veranderingen steeds niet lukken. Of waarom jouw team zich niet aan afspraken houdt, terwijl dat toch was afgesproken...

Anders dan in de inmiddels heel bekende methode organisatieopstellingen wordt niet alleen geput uit 'de wijsheid van het systeem', maar ook uit de inzichten en inbreng van degene die de vraag inbrengt. Wij kunnen werken met zowel de vraag van een individu, als met de vraagstelling van een team.

Meer weten?

Bel 06 54 98 15 30 of stuur een e-mail naar info@lex-mulder.nl