Privacyverklaring

Lex Mulder respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld. Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Lex Mulder.

Lex Mulder

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lex Mulder kan persoonsgegevens van je verwerken, omdat je gebruik maakt van de diensten van Lex Mulder, en/of omdat je deze zelf aan Lex Mulder verstrekt. Lex Mulder kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom Lex Mulder gegevens nodig heeft

Lex Mulder verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang Lex Mulder gegevens bewaart

Lex Mulder bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Lex Mulder zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Delen met anderen

Lex Mulder verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Lex Mulder, sluit Lex Mulder een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lex Mulder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Lex Mulder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website Lex Mulder gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Lex Mulder maakt geen gebruik van Google Analytics.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lex Mulder gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lex-mulder.nl. In sommige gevallen vraagt Lex Mulder hiervoor om jouw legitimatie, ter bescherming van jouw privacy. Lex Mulder zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen

Lex Mulder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lex Mulder maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Lex Mulder verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Lex Mulder.

Lex Mulder Training & Coaching
Amstel 296b
1017 AN Amsterdam
06 549 81 530
info@lex-mulder.nl
www.lex-mulder.nl

Wijzigen van deze privacyverklaring

Lex Mulder mag de inhoud van deze Privacyverklaring wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 7 mei 2018.