Coaching: Speels en actief

Mijn variant binnen de zich in rap tempo uitbreidende coachingswereld is Speels en Actief coachen.

Met de methodieken psychodrama, voicedrama en Voice Dialogue worden coachinggesprekken inspirerende, avontuurlijke en actieve bijeenkomsten. Overigens, zonder de vraagstelling te bagatelliseren en mét behoud van het respect dat de coachingsclient, die soms ook maar tegen door hemzelf nauwelijks begrepen muren op botst, verdient.

Een coachingstraject duurt 3 tot 10 gesprekken van 1 tot 1,5 uur.

Het doel van coaching

Het doel is (natuurlijk) verandering van jouw gedrag. Of, anders gezegd, verandering van de wijze waarop je zaken aanpakt.

Soms, als blijkt dat dit nodig is, onderzoeken we de manier waarop je tegen je werk en leven aankijkt. Dan besteden we aandacht aan de achtergronden van je gedrag: jouw overtuigingen, drijfveren, wensen, idealen. Of, in Voice Dialogue termen: welke subpersonen spelen een al of niet effectieve rol in jouw werk/leven?

Coachvragen

Een paar mogelijke vragen waarmee je een coachingstraject in kan gaan:

Meer weten?

Bel 06 54 98 15 30 of stuur een e-mail naar info@lex-mulder.nl