COACHING : SPEELS EN ACTIEF COACHEN

Mijn variant binnen de zich in rap tempo uitbreidende coachingswereld is Speels en Actief coachen. Met de methodieken psychodrama, voicedrama en Voice Dialogue worden coachinggesprekken inspirerende, avontuurlijke en actieve bijeenkomsten. Overigens, zonder de vraagstelling te bagatelliseren en mét behoud van het respect dat de coachingsclient, die soms ook maar tegen door hemzelf nauwelijks begrepen muren op botst, verdient.

Een coachingstraject duurt 3 tot 10 gesprekken van 1 tot 1,5 uur.
Het doel is (natuurlijk) verandering van jouw gedrag. Of, anders gezegd, verandering van de wijze waarop je zaken aanpakt.

Soms, als blijkt dat dit nodig is, onderzoeken we de manier waarop je tegen je werk en leven aankijkt. Dan besteden we aandacht aan de achtergronden van je gedrag: jouw overtuigingen, drijfveren, wensen, idealen. Of, in Voice Dialogue termen: welke subpersonen spelen een al of niet effectieve rol in jouw werk/leven?

Een paar mogelijke vragen waarmee je een coachingstraject in kan gaan:
  • net terug van een burn-out? Of ben je (min of meer ongemerkt) daarheen op weg?
  • weet je niet wat je volgende stap moet zijn in je carrière?
  • vraag je je af hoe je er voor kunt zorgen dat je jouw werkomgeving effectiever beinvloedt?
  • wil je meer gedragsalternatieven om die dominante collega weerwoord te bieden?